REZERVACE: tereza@winkler.me

How you think affects how you move. 

And how well you move affects how well you live.


  • If you're ready to get in touch with your body from the inside out...
  • If you're ready for a teacher who will guide you to find your own answers...
  • If you're ready to give yourself more physical choices instead of relying on long-ingrained habits...

INTELIGENCE TĚLA

Naše tělo je úžasný nástroj, který směřuje k dynamické rovnováze a neustálé nejlepší možné adaptaci na aktuální podmínky. Naše tělo je tak v neustálém procesu přestavby, přizpůsobování se a tvarování se z hlediska struktury i funkce, struktura ovlivňuje funkci a funkce fyzická, mentální i emocionální tvaruje tělo. Jsme tvoření z 80% vodou, jsme tekutí a přijímáme formu pod vlivem podmínek vnitřních i vnějších. A tak, jak vidíme proces evoluce v makro měřítku miliónů uplynulých let, tak stejným způsobem procházíme svůj malý evoluční proces v rámci naší samostatné existence. Všechno, co můžeme vnímat jako v tuto chvíli omezující, tak přírodní moudrost v nás vytvořila jako kompenzační, vyvažující element, který byl v určitém čase a prostoru funkční, aby nás ochránil nebo předal informaci, že jsme mimo svůj střed a osu v poli gravitace i nastavení naší psyché.