CO JE INTELIGENTNÍ POHYB

POHYB JE NĚCO, CO ESENCIÁLNĚ JSME A NE NĚCO CO DĚLÁME - TĚLO JE POHYB


PRO KOHO JE INTELIGENTNÍ POHYB URČEN: Principy a praxe inteligentního pohybu jsou platné a vhodné pro každého. Ať budete stát ve frontě na kávu, řídit auto, cvičit jógu, běhat, či posilovat ve fitness, všude jsou principy IP využitelné pro lepší výkon i pocit pohodlí ve vlastním těle. Pokud jste zaměřeni na sportovní výkon, tak i zde inteligentní pohyb výrazně potencuje vaše schopnosti, budete fungovat s menším svalovým úsilím, lépe pracovat s gravitací a dechem, zlepšíte metabolismus a energetický výkon vašich buněk i organismu jako celku. Není důležitá tolik forma toho, co děláme, ale kvalita pohybu, pozornost, vnímavost, vnitřní nastavení a záměr.

POHYB vs. STRUKTURA: Naše přirozená tendence je si strukturovat svět a hledat stabilitu a přesnost, což je dobrá kvalita, pokud je nástrojem poznávání a ne rigidním trváním na strukturách, které jsou již pro nás omezující, ale dávají nám jen pocit zdánlivé jistoty. Nohy pevně na zemi potřebujeme, ale proto, abychom se mohli opřít, odrazit se a v pohybu objevovat svět, rozšiřovat své možnosti tak jako malé dítě, kterému se procesem vertikalizace - stavění se na vlastní nohy, násobí potenciál, jak nakládat sám se sebou i se světem. Být pevní ve svých kořenech a zároveň flexibilní a jít s prouděním neustále se měnících podmínek, je podle mne základ šťastné a šťavnaté existence. Je to základní princip přírody. I strom má pevné kořeny, ale zároveň je v něm pohyb orientovaný směrem vzhůru i do stran, pulzuje v něm míza a jeho kmen i koruna je pružná a tvarovaná dle podmínek místa, kde se nachází. Vnitřní stabilitu i mobilitu můžeme oslovovat pomocí základní vzpřimovací orientace v poli gravitace, která vždy začíná od opory (známý jógový mistr Iyengar řekl, že to, co z našeho těla je v kontaktu se zemí, je mozkem pohybu) a někam (přiblížení) nebo od něčeho (vzdálení se) směřuje, je tedy dána našim záměrem či motivací. Ta je tvořena přes senzorické stimuly jako je hmat, zrak, sluch, chuť a čich, a emoci, kterou k nim zaujímáme..

ZÁKLADNÍ POHYBOVÁ MATRICE vs. NÁVYKY: Je určitá esenciální principiálně zdravá matrice uspořádání struktury a pohybu našeho těla, která nám dává tu základní bázi, kterou máme všichni společnou, z té se pak dál vyvíjíme ke svým individuálním zvláštnostem. Na těchto základech tedy stavíme další více či méně stabilní a funkční vzorce podle způsobu a potřeb našeho života. Způsob, jakým pracuje inteligentní pohyb, však není přetlačováním se s vaší strukturou a rigiditou a zaběhlými vzorci, ty si klidně ponechte v repertoáru adaptačních dovedností, třeba se Vám ještě budou hodit. Jde o hledání nové (či spíše staronové, jelikož tuto zkušenost efektivního používání sebe sama již z ranného dětství máme) palety možností stability i mobility, zdraví, prostupnosti a proudění, klidu a uvolnění i dynamické rovnováhy, tedy kvalit, které jsou v těle vždy přítomny a mohou být osloveny a potencovány právě skrze základní pohybové vzorce. Ty jsou součástí našeho prenatálního vývinu a vývoje během prvního roku života, kterým se zabývá vývojová kineziologie, v tomto období určitá přírodní inteligence řídí celý proces. A dá se také říci, že od chvíle početí do momentu, než se postavíme na vlastní nohy a rozejdeme se do světa (chůze po dvou s protirotací pánve a rameního pletence je ryze lidská kvalita a jsme tedy touto schopností v přírodní říši unikátní), procházíme znovu celým procesem evoluce, od amorfního shluku buněk ve vodním prostředí pulzujících v určitém rytmu, přes stádium krevety, chobotnice, kdy pupík vnímáme jako hlavní fulkrum pohybu našeho těla, přes fázi žáby, ještěrky i čtyřnohého savce s páteří v horizontále až po lidskou vertikalizaci. Oslovením těchto inteligentních pohybových základů začneme rozpouštět nánosy našich již nefunkčních struktur a pohybových vzorců osobní historie. Jako příměr bych použila oceán: buď se můžeme snažit urovnávat vlnky na hladině, což je v pravdě sisyfovská práce anebo můžeme aktivovat obrovskou sílu, která je ukrytá pod hladinou..