O MNĚ

Jmenuji se Tereza a pohyb je něco co vnímám jako přirozenou součást naší existence. Dalo by se říci, že to, co lidé označují jako tělo a vnímají ho jako jakousi stálou a pevnou strukturu je pro mne vlastně pohyb, neustále se měnící a přizpůsobující se kolonie buněk, jež adaptačními mechanismy reaguje na změny ve vnitřním i vnějším prostředí. Tělo reaguje jak na ryze hmotné stimuly, jako je gravitace, tak i na naše záměry a emoční či mentální vzorce. Tato propojenost různých úrovní naší existence a jak se náš život zrcadlí jak se náš život zrcadlí v našich tělech je to, co mne zajímá. Jak řekla moje velká inspirace zakladatelka americké školy BMC Bonnie Bainbridge Cohen: "The mind is like the wind and the body like the sand: if you want to know how the wind is blowing , you can look at the sand."

Vždy když se mám představit, co vlastně dělám, je to pro mne složitě uchopitelný úkol, jelikož má praxe se neustále vyvíjí, tak jako se měním já v proudu života. Původně jsem vystudovala sociologii a andragogiku na FF UP v Olomouci a má cesta k práci s pohybem se klikatila dál trošku odbočkou přes Nový Zéland a Skotsko, kde jsem dohromady strávila skoro 5let. Živila jsem se různě a ochutnávala, kdo vlastně jsem a co mi v životě dává smysl. Během té doby jsem "náhodou" narazila na informaci o výcviku Evropského Institutu Fitness (www.eifpersonaltrainingschool.co.uk) a ve španělském městě Javea jsem následně absolvovala trenérský program Master Diploma in Personal Training. Tedy můj první krok od role nadšeného sportovce k roli lektorské proběhl v kontextu fitness a na výkon zaměřeného sportu. Během mého zahraničního pobytu mi však do cesty přišla také jóga a já najednou začala prožívat úplně novou kvalitu ve vnímání dechu, pohybu, moudrosti těla a otevřely se nové dveře k rozvíjení pohybové inteligence a práci i s dalšími složkami naší osobnosti skrze tělo. Pak jsem absolvovala řadu seminářů, výcviků a workshopů u nás i v zahraničí, získala mnoho "papírů", kterými nemám dnes potřebu se zaštiťovat a prezentovat. Nespojuji se výhradně s žádnou konkrétní metodou, či technikou, ale čerpám inspiraci z mnoha přístupů inteligentní práce s tělem a pohybem. Od jógy, přes kraniosakrální terapii, vývojovou kineziologii, Bartenieff fundamentals, Labanovy analýzy pohybu, Continuum movement, Feldenkraisovu a Alexandrovu techniku a mnoho dalších. Inteligentní pohyb směřuje k integraci a synergii jednotlivých metodologických přístupů, opírá se o tradiční přístupy, ale v kontextu poznatků moderní vědy, které se stále dynamicky vyvíjejí.

Z tohoto důvodu jsem založila také projekt KONGRES INTELIGENTNÍHO POHYBU, kde se navzájem s lektory různých metod a technik a účastníky z řad laiků i odborníků navzájem inspirujeme a hledáme to, co nás spojuje. Více zde: www.kongres-inteligetnihopohybu.cz 

 

V posledních dvou letech jsem velmi inspirována přístupem Body-Mind Centering®, celoživotní prací Bonnie Bainbridge Cohen a jejím přístupem "embodied anatomy" který umožňuje pochopení anatomie a fyziologie skrze prožitek, pohyb a dotek. Velice mne také oslovuje její chápání a práce s lidskými vývojovými pohyby.  

Když se podíváme třeba na mnohé pozice v józe, zdá se, že inspirace esenciálním pohybem od početí po první rok život je naprosto zjevná. Práce s dechem a pohybem skrze úhel pohledu embryologie a vývojové kineziologie (zabývá se vývojem dětí během prvního roku po narození) si můžeme všimnout, že jsou u lidí často základní vzorce určitým způsobem inhibovány, nebo nedostatečně rozvinuty. Jako dospělí jedinci můžeme znovu oslovit tuto principiálně zdravou pohybovou bázi základních neurologických vzorců, a tak zvaně pře-vzorcovat náš naučený neefektivní pohyb, který jsme na sebe navrstvili v průběhu životní historie.

Objevila jsem pro sebe určité principy, které se zdají být univerzálně platné, ale snažím se být stále otevřená novým zkušenostem a informacím. Vše však potřebuji mít přefiltrováno skrze svou tělesnou zkušenost, než si to dovolím předávat dál. Práce s každým klientem je vždy inspirující cesta pro obě strany a navzájem se od sebe učíme. Společné pole pracuje dynamikou, kterou nelze nikdy předem úplně předpovědět a proto se nesnažím aplikovat předem připravený a naučený metodologický postup, ale jsem zvědavá a otevřená všemu, co se vynoří......